Free web counter

BI-2 в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
BI-2
Změna termínu:
11.03.2020 --> 10.02.2021 --> 02.11.2021 --> 09.02.2022 --> 16.03.2022 --> 02.11.2022 --> připravujeme
Praha | Forum Karlin | 20:00
1950 Kč
Уважаемые зрители!
К сожалению, в связи с не зависящими от группы и организаторов обстоятельствами, мы вынуждены перенести концерты Би-2 в Дюссельдорфе (28 октября 2022 года), Бамберге (31 октября 2022 года) и Праге (2 ноября 2022 года) на 2023 год.
Все ранее приобретённые билеты будут действительны на новые даты, которые организатор выступлений и группа смогут объявить до конца 2022 года. Все обновления о новых датах концертов будут появляться на сайте.
Да прeбудет с нами ROCK!
Vážení diváci!
Bohužel kvůli okolnostem, které kapela a pořadatelé nemohou ovlivnit, jsme nuceni přeložit koncerty Bi-2 v Düsseldorfu (28. října 2022), Bamberku (31. října 2022) a Praze (2. listopadu 2022) na rok 2023.
Všechny dříve zakoupené vstupenky budou platné na nové termíny, které pořadatel show a kapela budou moci oznámit do konce roku 2022. Všechny aktuality o nových termínech koncertů se objeví na webu.
Ať je ROCK s námi!
Dear viewers!
Unfortunately, due to circumstances beyond the control of the band and organizers, we are forced to reschedule Bi-2 concerts in Dusseldorf (October 28, 2022), Bamberg (October 31, 2022) and Prague (November 2, 2022) to 2023.
All previously purchased tickets will be valid for the new dates that the show organizer and the band will be able to announce before the end of 2022. All updates about new concert dates will appear on the site.
Let the ROCK be with us!
электронные билеты не продаются
билеты продаются в печатном виде
ранее приобретенные билеты действительны
e-vstupenky nejsou na prodej
vstupenky se prodávají v tištěné podobě
dříve zakoupené vstupenky jsou platné
e-tickets are not for sale
tickets are sold in printed form
previously purchased tickets are valid
bi-2
БИ-2
Грандиозное событие! Концерт рок-группы «Би-2». Главное событие для всех ценителей глубокой музыки с философским смыслом! Неподражаемый и наиталантливейший дуэт Шуры и Левы. Им уже за 30 лет. Мегазвезды, заслужившими любовь миллионной аудитории слушателей по всему миру.
Просто невероятный творческий потенциал, оригинальная манера и тексты, пробирающие до самого сердца каждого! Широкую известность группа «Би-2» приобрела после выхода на экраны фильма А.О.Балабанова «Брат-2». Песня «Полковнику никто не пишет», использованная в кинокартине, стала настоящим гимном молодежи начала 2000-х годов. Каждая композиция из масштабного саунд-листа музыкантов обладает магическим свойством пробуждать энергию и оживлять в памяти важные события!
БИ-2 выступят на сценах Германии и Чехии с концертом «Выйдем Из Дома», во время которого музыканты отыграют новый сет, в который войдут громкие хиты 2020 и 2021 года. Концертная программа получила свое название по заглавному рефрену из сингла «Депрессия» — второго трека с грядущего релиза Би-2. В лайн-ап «Выйдем Из Дома» войдут более 20 любимых песен группы, в том числе и чарт-топперы 2020 года: «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых». Также со сцены прозвучит новый сингл 2021 года «Нам не нужен герой». Четвертая песня из грядущего альбома Би-2 вышла в начале июня; клип к треку уже набрал более 3 млн. просмотров в Youtube и претендует на звание полноценного фильма, умещенного в короткий метр.
Воспользуйтесь возможностью посетить концерт группы «Би-2» в Праге!
BI-2
Skvělá záležitost! Koncert rockové kapely „Bi-2“. Hlavní událost pro všechny znalce hluboké hudby s filozofickým významem! Nenapodobitelný a nejtalentovanější duet Šury a Levy. Je jim více než 30 let. Mega hvězdy, které si získaly lásku milionu posluchačů po celém světě.
Prostě neuvěřitelná kreativita, originální způsob a texty, které pronikají až do samého srdce každého! Skupina "Bi-2" získala širokou popularitu po uvedení filmu AO Balabanova "Brother-2". Píseň „Nikdo nepíše plukovníkovi“ použitá ve filmu se stala opravdovou hymnou mládeže na počátku dvacátých let. Každá skladba z rozsáhlého zvukového seznamu hudebníků má magickou vlastnost probudit energii a oživit důležité události v paměti!
BI-2 vystoupí na pódiích Německa a České republiky s koncertem Let's Leave Home, během kterého hudebníci odehrají nový set, který bude obsahovat hlasité hity let 2020 a 2021. Program koncertu dostal svůj název podle titulního refrénu singlu "Depression" - druhé skladby z chystaného vydání Bi-2. Sestava Leaving Home bude obsahovat více než 20 oblíbených písní kapely, včetně těch, které v roce 2020 ovládly hitparádu: Hell, Depression a God of the Damned. Z pódia také zazní nový singl z roku 2021 „Nepotřebujeme hrdinu“. Čtvrtá skladba z připravovaného alba Bi-2 vyšla začátkem června; klip k tracku už získal na Youtube více než 3 miliony zhlédnutí a tvrdí, že jde o plnohodnotný film, který se vejde do krátkého metru.
Využijte příležitost zúčastnit se koncertu skupiny „Bi-2“ v Praze!
BI-2
A grand affair! Concert of the rock band "Bi-2". The main event for all connoisseurs of deep music with a philosophical meaning! The inimitable and most talented duet of Shura and Leva. They are over 30 years old. Mega stars who have earned the love of a million audience of listeners around the world.
Just incredible creativity, original manner and texts that penetrate to the very heart of everyone! The group "Bi-2" gained wide popularity after the release of AO Balabanov's film "Brother-2". The song "Nobody Writes to the Colonel" used in the motion picture became a real hymn of the youth of the early 2000s. Each composition from a large-scale sound-list of musicians has a magical property to awaken energy and revive important events in memory!
BI-2 will perform on the stages of Germany and the Czech Republic with the Let's Leave Home concert, during which the musicians will play a new set, which will include the loud hits of 2020 and 2021. The concert program got its name from the title refrain from the single "Depression" - the second track from the upcoming release of Bi-2. The Leaving Home line-up will include more than 20 of the band's favorite songs, including the 2020 chart toppers: Hell, Depression and God of the Damned. Also, the new single from 2021 "We don't need a hero" will sound from the stage. The fourth song from the upcoming album Bi-2 was released in early June; the clip for the track has already gained more than 3 million views on Youtube and claims to be a full-fledged film fit in a short meter.
Take the opportunity to attend the concert of the group "Bi-2" in Prague!
Назад к содержимому